Політика конфіденційності
Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення
Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України "Про персональні дані" та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних ФОП Семенчук Анна Олександрівна (далі - Оператор).

Оператор ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканість приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Дана політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайтів https://annaproarchetype.com/test, https://annaproarchetype.com/result.
2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевими адресами https://annaproarchetype.com/test, https://annaproarchetype.com/result;

Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних та забезпечують їх обробку за допомогою інформаційних технологій та технічних засобів;

Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити належність персональних даних конкретному користувачу або іншому суб'єкту персональних даних без використання додаткової інформації;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

Персональні дані - будь-яка інформація, що безпосередньо або опосередковано стосується певного або визначеного Користувача веб-сайтів https://annaproarchetype.com/test, https://annaproarchetype.com/result;

Користувач - будь-який відвідувач веб-сайтів https://annaproarchetype.com/test, https://annaproarchetype.com/result;

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого колу осіб, включаючи оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення вмісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача:

Прізвище, ім'я, по батькові;

Електронна адреса;

Номери телефонів.

Вищевказані дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.4. Цілі обробки персональних даних

Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом відправки електронних листів; укладення, виконання та припинення громадянсько-правових договорів; надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті.

Також Оператор має право направляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти ganysem@gmail.com з поміткою "Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції".

Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача лише у випадку їх заповнення та/або надсилання Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайтах https://annaproarchetype.com/test, https://annaproarchetype.com/result.

Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.

Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних та приймає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора ganysem@gmail.com з поміткою «Актуалізація персональних даних».

Срок обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора ganysem@gmail.comз поміткою «Відклик згоди на обробку персональних даних».7. Транскордонна передача персональних даних

Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише за наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.8. Заключні положення

Користувач може отримати будь-які пояснення з питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти ganysem@gmail.com.

У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою https://annaproarchetype.com/politika.